tərəddüd

tərəddüd
is. <ər.>
1. Bir işi görməkdə, bir məsələni həll etməkdə qətiyyət göstərməmə, qərarsızlıq göstərmə, nə edəcəyini bilməmə, qəti qərara gələ bilməmə; qərarsızlıq. <Əli> daima axtarış yolunda, tərəddüd içində yaşayırdı. Ç.. Təliə də tərəddüdlər içərisində olduğuna baxmayaraq, vəliəhdə göz qoyurdu. M. S. O.. Tərəddüd etmək (göstərmək) – qəti qərara gələ bilməmək, çətinlik çəkmək.
2. Gediş-gəliş, əlaqə, hərəkət. Yollarda tərəddüd getdikcə çoxalmışdır. Tərəddüd eləmək köhn. – gedib-gəlmək, hərəkət etmək. Küçələri arşından qalın qar elə tutmuşdu ki, tərəddüd eləmək mümkün deyil idi. C. M.. Tərəddüd kəsilmək – gediş-gəliş kəsilmək, əlaqə kəsilmək, hərəkət olmamaq. Yollar bağlandı, tərəddüdlər kəsildi. C. M.. İlin səkkiz ayını Zəngəzur yollarını qar basar, tərəddüdlər kəsilər. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bitərəddüd — z. <fars. bi. . . və ər. tərəddüd> Tərəddüdsüz, tərəddüd etmədən, qətiyyətlə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitərəddüd — f. və ə. tərəddüdsüz, tərəddüd etmədən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təcəddüd — ə. yeniləşmə, təzələnmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tərəddüd — ə. 1) get gəl, gedib gəlmə; hərəkət; 2) qətiyyətsizlik, nə edəcəyini bilməmə; 3) şübhə, şəkk şübhə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təşəddüd — ə. şiddətlənmə, bərkimə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təvəddüd — ə. məhəbbət salma; sevmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təəddüd — ə. birdən artıq; çox. Təəddüdi izdivac bir neçə dəfə evlənmə; çox arvad alma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təcəddüd — is. <ər.> Yenilənmə, təzələnmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütərəddid — sif. <ər.> Müəyyən qərara gələ bilməyən, qərarsız, çaş baş qalmış, tərəddüd edən. Mütərəddid adam. – Ana mütərəddid halda bir xeyli səssiz dayanıb, köksünü ötürə ötürə oğluna baxdı. M. Hüs.. <Aydın> mütərəddid halda ovçuya, sonra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şübhə — is. <ər.> Bir şeyin gerçəkliyinə xatircəm olmama, bir şeyin həqiqətə uyğun ola biləcəyi haqqında fikir, güman, şəkk, tərəddüd. <Nüşabə:> Sənə qəlbimdə bir iman varıdı; Könlümü şübhə, tərəddüd sarıdı. A. Ş.. Məlun şübhə Məmmədbağıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”